Rezultati razpisov in pozivov

Rezultati Javnega razpisa za sofinanciranje članarin slovenskih društev in zvez društev v mednarodnih znanstvenih združenjih v letu 2021

Na podlagi sklepa direktorja, št. 5100-11/2021-55, z dne 22. 6. 2021 v zvezi z Javnim razpisom za sofinanciranje članarin slovenskih društev in zvez društev v mednarodnih znanstvenih združenjih v letu 2021 (Uradni list RS, št. 53/21), je bilo odobreno sofinanciranje 39 prijavam.

Priloga: