Raziskovalni programi

Novice, obvestila

Vpetost članov programskih skupin v projekte izven okvira financiranja ARRS-A3

1. Posredovanje obrazcev ARRS-RPROG-VPETOST-A/2014, ARRS-RPROG-VPETOST-C/2014, ARRS-RPROG-VPETOST-F/2014 in ARRS-RPROG-VPETOST-G/2014

Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS je 6. 1. 2014 po elektronski pošti predstojnikom raziskovalnih organizacij razposlala obrazce ARRS-RPROG-VPETOST-A/2014 "Vpetost članov programskih skupin v projekte izven okvira financiranja ARRS". V obrazcih so že vpisani člani posameznih programskih skupin (stanje: A: december 2013).

Če so bili raziskovalci, ki so sedaj člani vaših PS, v letih 2009-2013 zaposleni tudi v drugih RO (ali so lastniki teh RO), in tam niso člani PS, naj ločeno izpolnijo obrazec ARRS-RPROG-VPETOST-C/2014 in ga opremijo z naslovom in podpisniki te RO. Prav tako lahko uporabite obrazec C v primeru:

  • ko raziskovalec z vaše RO do leta 2013 ni bil vključen v nobeno PS, ali
  • ko je bil raziskovalec, ki je sedaj član vaše PS zaposlen drugje in ni bil vključen v nobeno PS, ali
  • ko je bil raziskovalec del leta 2013 član PS, decembra 2013 pa ga v PS ni več.

RO so v izpolnjevanje prejele tudi obrazce ARRS-RPROG-VPETOST-F/2014 oziroma ARRS-RPROG-VPETOST-G/2014, ki so izdelani za toliko PS, kolikor jih je na posamezni RO, in na katerih RO podrobneje razvrstijo sredstva GOSP+DRUGO/GOSP oziroma sredstva MIN.

Podrobnejša pojasnila za izpolnjevanje obrazcev najdete v prilogi.

Vodja raziskovalnega programa mora poskrbeti, da v primeru sodelujočih raziskovalnih organizacij le-te izpolnijo obrazce in jih pošljejo na ARRS.

Prosimo vas, da obrazce ARRS-RPROG-VPETOST-A/2014, ARRS-RPROG-VPETOST-C/2014, ARRS-RPROG-VPETOST-F/2014 in ARRS-RPROG-VPETOST-G/2014 podpisane, žigosane in datirane pošljete najkasneje do 21. 1. 2014 na naslov: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana.

Obrazce pošljite tudi po elektronski pošti - obvezno v excel obliki na naslov vpetostprogram@arrs.si, z navedbo raziskovalne organizacije / programske skupine v zadevi e-sporočila. Za identičnost na oba načina posredovanih obrazcev jamči odgovorna oseba RO s svojim podpisom.

Za RO, ki svojih obrazcev ne bodo vrnile na navedena naslova do predpisanega roka, bo agencija štela, kot da člani PS v letu 2013 niso bili vpeti v projekte izven financiranja ARRS in bodo pri izračunu A3 upoštevani podatki, ki jih je agencija prejela za leta 2009-2012.

2. Posredovanje obrazcev ARRS-RPROG-VPETOST-D/2014

Obrazci ARRS-RPROG-VPETOST-D/2014 se ne zbirajo s tem pozivom, ampak se pošiljajo ob posameznih razpisih in sicer za raziskovalce, ki niso člani programske skupine.
 

Prilogi:
  • Navodila za izpolnjevanje obrazcev ARRS-RPROG-VPETOST: