Novice, obvestila

Vabilo vodjem raziskovalnih programov in projektov za oddajo predlogov najvidnejših raziskovalnih dosežkov - Odlični v znanosti 2024

Vodje raziskovalnih programov in projektov vljudno vabimo k oddaji predlogov za izbor Odlični v znanosti 2024. Gre za projekt v okviru aktivnosti promocije znanosti, ki ga Javna agencija za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije izvaja že trinajsto leto zapored in je namenjen izboljšanju prepoznavnosti znanosti.

Vodje raziskovalnih programov in projektov lahko predlagajo izjemne dosežke, ki predstavljajo pomemben znanstveni ali družbeno-ekonomski napredek, patent ali drug odmeven rezultat s strani agencije podprtega znanstvenoraziskovalnega dela, ki je bil javno objavljen v letih 2023 ali 2024. Pri izboru imajo prednost dosežki, katerih ideja in raziskovalna zasnova izhajata iz Slovenije.

Članice in člani Znanstvenoraziskovalnih svetov posameznih ved bodo izmed predlogov izbrali do osem dosežkov na raziskovalno domeno ERC (PE Naravoslovje in tehnika, LS Vede o življenju, SH Družboslovje in humanistika). Izbrani dosežki bodo predstavljeni v letnem poročilu agencije za leto 2024. Del dosežkov pa bo predstavljen na dogodku Dan ARIS, ki je načrtovan v novembru 2024.

Vodje raziskovalnih programov in projektov naj predlagani dosežek posredujejo po priloženem vzorcu in navedejo afiliacijo raziskovalnega programa oziroma projekta. Predlagatelj mora utemeljiti, kako predlagani dosežek dosega izjemnost, kakšna je njegova uporabna vrednost oziroma kako dosežek prispeva k razvoju področja – znanosti oziroma stroke.

Predlog naj vsebuje vir, iz katerega je razvidno leto objave, opis dosežka, bibliometrične kazalce, avtorski grafični povzetek. Za poslane grafične elemente (fotografije ali drugo slikovno gradivo) morajo avtorji imeti avtorske pravice oziroma pridobiti dovoljenje avtorjev (grafičnih elementov) za objavo.

Prijavni obrazec in izjavo o urejenih avtorskih pravicah za objavo oz. distribucijo dosežka najdete na spodnjih povezavah.

Rok za oddajo predlogov dosežkov je torek, 4. 6. 2024, na elektronski naslov odlicni@aris-rs.si

 

Prilogi: