Novice, obvestila

Sklep ministra za znanost, visokošolstvo in inovacije o seznamu instrumentov iz 80. člena Zakona o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti v letu 2024

Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije je skladno s četrtim odstavkom 80. člena Zakona o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti (ZZrID) s sklepom za leto 2024 pripravilo seznam:

1. instrumentov Okvirnega programa EU za raziskave, razvoj in inovacije Obzorje Evropa,
2. instrumentov, ki so rezultat ukrepov Okvirnih programov EU in
3. instrumentov centrov odličnosti v Obzorju 2020 in Obzorju Evropa.

Sklep je dostopen na 80-clen-SKLEP-MINISTRA-2024-podpisan.pdf