Novice, obvestila

Potek ocenjevanja prijav na Javnem razpisu za (so)financiranje raziskovalnih projektov za leto 2024

Prijavitelje na Javni razpis za (so)financiranje raziskovalnih projektov za leto 2024 obveščamo o poteku ocenjevanja prijav.

Z ocenjevanjem prijav raziskovalnih projektov smo začeli 7. 5. 2024. Začetek ocenjevanja je bil zamaknjen od prvotnega načrta zaradi dveh nadgradenj ocenjevalnega postopka, v katerega smo uvedli dve novosti. Prva je določanje recenzentov k prijavi iz nabora recenzentov z ustreznimi področnimi referencami na naključen način. Druga pa je nadgradnja vloge znanstvenega urednika z vzpostavitvijo neposredne komunikacije med znanstvenim urednikom in recenzenti ter obvezno obravnavo uredniških pripomb s strani recenzentov. Nadgradnjo smo uvedli z namenom, da se izloči potencialno nasprotje interesov v postopku ter zagotovi kvaliteten izbor prijav.

V postopek ocenjevanja se je uvrstilo 957 prijav, vanj je trenutno vključenih 489 recenzentov in 61 znanstvenih urednikov.

Do 20. 6. 2024 je bilo končano ocenjevanje 139 prijav (14,5 % vseh prijav), 227 prijav (23,7 % vseh prijav) je bilo v uredniškem pregledu. 591 prijav (61,8 % vseh prijav) je v postopku ocenjevanja s strani recenzentov, od tega v primeru 219 prijav (22,9 % vseh prijav) poteka menjava recenzentov zaradi njihove odpovedi ali neodzivnosti.

Za primerjavo: na javnem razpisu za (so)financiranje raziskovalnih projektov za leto 2023 v primerljivem obdobju lansko leto je bilo v primerljivem časovnem obdobju ocenjevanje končano za 69,8 % vseh prijav (ocenjevanje je potekalo med 17. 4. 2023 in 18. 8. 2023).

Za več informacij glede novosti v postopku ocenjevanja in časovnega poteka ocenjevanja bo 4. 7. 2024 ob 11:30 za prijavitelje potekala spletna delavnica. Povezava do dogodka: https://us02web.zoom.us/s/81143061366

 

Objavljamo gradiva spletne delavnice Potek ocenjevanja prijav na Javnem razpisu za (so)financiranje raziskovalnih projektov za leto 2024, ki je potekala 4. julija 2024.

Status ocenjevanja prijav na Javnem razpisu za (so)financiranje raziskovalnih projektov za leto 2024.

Na dan 20. 6. 2024 je bilo ocenjenih 139 prijav (15 % vseh prijav).
Na dan 1. 7. 2024 je bilo ocenjenih 314 prijav (33 % vseh prijav).
Na dan 18. 7. 2024 je bilo ocenjenih 507 prijav (53 % vseh prijav).