Novice, obvestila

Objavljena so Pravila o protokolu izvedbe postopkov za (so)financiranje inovacijske dejavnosti, s katerimi se ureja protokol izvedbe postopkov za (so)financiranje inovacijske dejavnosti

Javna agencija za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: ARIS) je sprejela interni akt - Pravila o protokolu izvedbe postopkov za (so)financiranje inovacijske dejavnosti, št.: 007-12/2024-1, z dne 22.4.2024, ki je dostopen tukaj. Pravila določajo protokol izvedbe postopkov za (so)financiranje, ki jih ARIS izvaja na področju inovacijske dejavnosti, in sicer vse od postopka izvedbe razpisa, dodelitve sredstev in ocenjevanja vlog, do odločitve o izboru in sklenitve pogodbe o (so)financiranju.