Novice, obvestila

Vlada imenovala Inovacijski svet ARIS

Obveščamo vas, da je bil dne 14. 3. 2024 s sklepom vlade na predlog Razvojnega sveta RS imenovan Inovacijski svet ARIS v naslednji sestavi:

  • Simona Knežević Vernon, predstavnica razvojno inovacijskih partnerstev,
  • red. prof. dr. Lidija Fras Zemljič, predstavnica podpornega okolja za inovacije,
  • prof. dr. Stane Pejovnik, predstavnik Inženirske akademije Slovenije,
  • Matej Zalar, predstavnik SID banke,
  • Simona Grobelnik, predstavnica Slovenskega podjetniškega sklada,
  • mag. Marjana Majerič, predstavnica Gospodarske zbornice Slovenije,
  • prof. dr. Andrej Kos, predstavnik Rektorske konference Slovenije in Koordinacije samostojnih raziskovalnih inštitutov Slovenije.

Inovacijski svet ARIS je imenovan za mandatno obdobje dveh let, in sicer od ustanovitvene seje inovacijskega sveta ARIS, ki bo sklicana kar se da hitro.