Novice, obvestila

Izvedba četrtega skupnega usposabljanja izvajalskih agencij ARIS in SPIRIT Slovenija v okviru Načrta za okrevanje in odpornost

     

 

V okviru Načrta za okrevanje in odpornost (NOO), 3. razvojnega področja »Pametna, trajnostna in vključujoča rast« in komponente RRI – »Raziskave, razvoj in inovacije« ter Reforme A: »Aktivnosti krepitve ARRS in sistema upravljanja R&I (C3.K8.RA)«, smo 10. 11. 2023 na Univerzi v Ljubljani izvedli četrto skupno usposabljanje izvajalskih agencij ARIS in SPIRIT Slovenija.

Usposabljanja so se ob predstavnikih obeh izvajalskih agencij udeležili tudi predstavniki Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in inovacije, Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport, Ministrstva za kohezijo in regionalni razvoj ter EIT mreže. Vsebinski poudarki usposabljanja so bili usmerjeni k spoznavanju teme intelektualne lastnine. Program je bil pripravljen v sodelovanju s Pisarno za prenos znanja Univerze v Ljubljani ter Uradom Republike Slovenije za intelektualno lastnino.