Novice, obvestila

Evropska Komisija poziva k sodelovanju: Povečanje aktivnosti za odpravo zakonodajnih bremen do leta 2030

Evropska komisija je v svoji zadnji objavljeni komunikaciji Long-term competitiveness of the EU: looking beyond 2030 (spomlad 2023) napovedala povečanje aktivnosti za odpravo zakonodajnih bremen. 

S ciljem pridobiti širše mnenje in prispevke, je Komisija sprožila javno posvetovanje, ki bo potekalo do 28. novembra 2023.

V okviru posvetovanja želi Komisija pridobiti informacije, ideje in prispevke deležnikov ter držav članic glede najbolj obremenjujočih zahtev glede poročanja, ki izhajajo iz zakonodaje EU. Posebno pozornost namenja tudi predlogom za racionalizacijo, posodobitev ali optimizacijo, vključno z odpravo odvečnih zahtev, prilagoditvijo pogostosti poročanja, predlaganjem možnosti za digitalizacijo ter boljšo uporabo drugih podatkovnih virov. Podrobnosti so opisane v priloženem dokumentu.

Vljudno vas vabimo, da tudi sami oddate svoje mnenje in s tem prispevate k odpravi zakonodajnih bremen. Svoje mnenje lahko oddate v vseh uradnih jezikih EU, in sicer do 28. 11. 2023.

Mnenje lahko oddate tukaj.

Če želite, lahko svoje mnenje delite z ARIS in nam pišete na predlogi@aris-rs.si, da se seznanimo z vašimi pogledi na poenostavljanje administrativnih postopkov v prostoru EU in tudi doma.

Hvala za sodelovanje in prispevek k izboljšanju zakonodajnega okolja!