Novice, obvestila

Objava rezultatov Javnega razpisa za (so)financiranje raziskovalnih projektov za leto 2023 in Javnega razpisa za izbiro raziskovalnih projektov Ciljnega raziskovalnega programa »CRP 2023« v letu 2023

Na spletnih straneh ARIS so objavljeni rezultati Javnega razpisa za (so)financiranje raziskovalnih projektov za leto 2023 in Javnega razpisa za izbiro raziskovalnih projektov Ciljnega raziskovalnega programa »CRP 2023« v letu 2023.

O rezultatih projektnih prijav na temah Javnega razpisa za izbiro raziskovalnih projektov Ciljnega raziskovalnega programa »CRP 2023« v letu 2023, pri katerih je bil predlagatelj ali sofinancer Ministrstvo za naravne vire in prostor, bodo prijavitelji obveščeni po prejemu njihovega delnega sklepa. Začetek izvajanja odobrenih projektov bo predvidoma 1. 11. 2023.

V želji, da zagotovimo čim boljše pogoje za raziskovalke in raziskovalce ter hitrejšo realizacijo njihovih raziskovalnih projektov, se ARIS trudi optimizirati postopek izbora projektov za (so)financiranje. Naš osnovni cilj je zagotoviti, da se rokovniki za izvedbo javnega razpisa uresničijo v napovedanih okvirih in da postopoma preidemo na stalne rokovnike. S tem prizadevanjem želimo olajšati pot do financiranja raziskovalnih projektov, saj se zavedamo, da je hitro in učinkovito pridobivanje sredstev ključno za uspešno delo raziskovalk in raziskovalcev.