Novice, obvestila

Objavljen novi Pravilnik o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti - dopolnitev

V petek, 29. 7. 2016 je bil v Uradnem list Republike Slovenije št. 52/2016 objavljen novi Pravilnik o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (v nadaljevanju: Pravilnik).

Pravilnik je bil po zaključku dela Usmerjevalne skupine ARRS ter obravnavah na organih ARRS, na pristojno ministrstvo posredovan 1. 12. 2015. Po uspešnem zaključku medresorskega usklajevanja in soglasju pristojnega ministrstva je Vlada Republike Slovenije dne 19. 7. 2016 sprejela sklep o seznanitvi s Pravilnikom in ga posredovala v objavo.

Novi pravilnik je dosegljiv na spletnem naslovu Uradnega lista Republike Slovenije (Uredbeni del, stran 7692).

Objava na spletni strani ARRS je v pripravi, prav tako bomo v tem tednu pripravili strnjene informacije o ključnih sistemskih in postopkovnih spremembah, ki jih uvaja novi Pravilnik.

 

Dopolnitev informacije (2. 8. 2016)

Z dnem 2. 8. 2016 je Pravilnik dostopen tudi na spletni strani ARRS, v vsebinskem sklopu Zakoni, predpisi, normativni akti.