Novice, obvestila

Poziv prijaviteljem projektom na razpise programa Obzorje 2020 k oddaji prijave za povrnitev stroškov

ARRS poziva slovenske prijavitelje projektov na razpisih okvirnega programa za raziskave in inovacije EU, Obzorje 2020 (ang. Horizon 2020), da čim prej vložijo zahtevke za izplačilo predvidenega prispevka k stroškom priprave in prijave projektov skladno z določili Javnega poziva prijaviteljem projektov okvirnega programa za raziskave in inovacije EU, Obzorja 2020, za izplačilo predvidenega prispevka k stroškom priprave in prijave projekta.

Upoštevajo se razpisi Obzorja 2020, ki jih Evropska komisija objavi na svoji spletni strani.

ARRS je januarja 2016 objavila Javni poziv prijaviteljem projektov okvirnega programa za raziskave in inovacije EU, Obzorja 2020, za izplačilo predvidenega prispevka k stroškom priprave in prijave projekta (v nadaljevanju: javni poziv).

Ključni poudarki javnega poziva:

Na javni poziv se lahko prijavi prijavitelj, ki izpolnjuje naslednje pogoje:

  1. je v recenzentski oceni dosegel vsaj 65% možnega števila točk v posameznem recenzijskem postopku,
  2. za prijavo istega projekta na isti razpis Evropske komisije še ni prejel prispevka k stroškom priprave in prijave projekta s strani agencije. Prijavitelj, ki je gospodarska družba, mora izpolnjevati tudi pogoj, da po prejemu prispevka ne preseže zgornjega dovoljenega limita »de minimis« za državne pomoči.

Finančni prispevek k stroškom priprave in prijave projekta znaša:

  • 2.000.- EUR za prijavo projekta, ki ga je slovenska organizacija prijavila kot koordinatorka v mednarodnem konzorciju (t.j. vsaj tri organizacije iz vsaj treh držav);
  • 1.000.- EUR za prijavo projekta, pri katerem slovenska organizacija sodeluje kot sodelujoča organizacija v konzorciju oziroma kadar je prijavila projekt samostojno, če razpis to predvideva.

Rok za oddajo prijave ARRS je 30 dni po prejemu kopije opravljene recenzije.

Kontaktna oseba:

Za morebitne informacije in pojasnila se obrnite na Marico Žvar (tel. 01 400-5942, e-pošta: marica.zvar@arrs.si).