Novice, obvestila

Sporočilo za javnost: Upravni odbor ARRS ob sprejemu Letnega poročila za leto 2014 izrazil zaskrbljenost ob upadanju sredstev za raziskovalno dejavnost ter Vlado RS in Državni zbor RS pozval k doslednemu uresničevanju zavez, sprejetih v krovnih strateških dokumentih

Upravni odbor ARRS je na svoji redni seji dne 23. 2. 2015 ob sprejemu Letnega poročila o delu Javne agencije za raziskovalno dejavnost RS (ARRS) za leto 2014 soglasno izrazil zaskrbljenost ob upadanju sredstev za raziskovalno dejavnost in učinkih na nadaljnji razvoj slovenske znanosti.

Višina proračuna ARRS, kot glavnega vira proračunskih sredstev za znanost v Sloveniji, upada od leta 2009 dalje, še izraziteje pa od leta 2012. Proračun ARRS je od leta 2009 s 182 mio EUR padel na 139 mio EUR leta 2014 oz. se znižal za 23,6 %.

Prav tako Upravni odbor ARRS v krovnih in drugih nacionalnih dokumentih, ki urejajo področje raziskav, razvoja in inovacij (RRI) ne vidi podlag za tolikšno zniževanje sredstev – prav nasprotno – Upravni odbor ARRS razume politiko Republike Slovenije na področju RRI kot izrazito razvojno naravnano, utemeljeno na znanosti in njeni pomembni vlogi pri družbenem napredku in ustvarjanju blaginje za svoje državljane (Raziskovalna in inovacijska strategija Slovenije 2011-2020, RISS).

Skladno z navedenim Upravni odbor ARRS Vlado RS in Državni zbor RS poziva, da na podlagi ugotovljenega oddaljevanja od zavez, sprejetih v krovnih strateških dokumentih s področja raziskav, razvoja in inovacij, resno pristopita k zagotavljanju pogojev in doslednemu uresničevanju sprejetih zavez.