Mladi raziskovalci

Rezultati razpisov in pozivov

Rezultati Javnega poziva za dodelitev mentorskih mest raziskovalnim programom v letu 2016 (03.05.2016) z dopolnitvam

Direktor Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije je na podlagi 22. člena Sklepa o ustanovitvi Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 123/03 in 105/10) v zvezi z 12. in 20. členom Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06-UPB1, 61/06-ZDru-1, 112/07, 9/11 in 57/12-ZPOP-1A), 25. člena Pravilnika o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 4/11, 72/11, 45/12, 96/13, 100/13-popr. in 92/14) ter sklepa Znanstvenega sveta agencije o predlogu sklepa o dodelitvi mentorskih mest raziskovalnim programom v letu 2016 in okvirnega števila mentorskih met raziskovalnim programom za čas trajanja raziskovalnega programa oziroma od leta 2015 dalje št. 6316-2/2016-286, sprejetega na 1. dopisni seji dne 21. 4. 2016, v zadevi Javnega poziva za dodelitev mentorskih mest raziskovalnim programom v letu 2016 (v nadaljnjem besedilu: javni poziv) sprejel Sklep o dodelitvi mentorskih mest raziskovalnim programom v letu 2016 in okvirnega števila mentorskih mest raziskovalnim programom za čas trajanja raziskovalnega programa oziroma od leta 2015 dalje št. 6316-2/2016-287 z dne 25. 4. 2016.

Direktor agencije je na podlagi sklepa ZSA št. 6316-2/2016-329, sprejetega na 2. dopisni seji dne 17. 5. 2016, sprejel Sklep o spremembi Sklepa o dodelitvi mentorskih mest raziskovalnim programom v letu 2016 in okvirnega števila mentorskih mest raziskovalnim programom za čas trajanja raziskovalnega programa oziroma od leta 2015 dalje št. 6316-2/2016-342 z dne 24. 5. 2016.
 

Priloge:

  • Obvestilo o rezultatih Javnega poziva za dodelitev mentorskih mest raziskovalnim programom v letu 2016:
  • Obvestilo o spremembi sklepa o dodelitvi mentorskih mest raziskovalnim programom v letu 2016 in okvirnega števila mentorskih mest raziskovalnim programom za čas trajanja raziskovalnega programa oziroma od leta 2015 dalje:
  • Rezultati Javnega poziva za dodelitev mentorskih mest raziskovalnim programom v letu 2016: