Mladi raziskovalci

Predstavitev

Namen in cilji

Cilj programa je omogočiti mladim raziskovalcem, da sodelujejo pri raziskovalnem delu v času podiplomskega študija na podlagi pogodbe o zaposlitvi za določen čas. Agencija financira njihove plače, socialne prispevke, materialne in nematerialne stroške. Povprečni letni strošek za financiranje enega mladega raziskovalca je približno 30.000 EUR. Sredstva za usposabljanje so dodeljena za določen čas, in sicer do največ 4 leta za program doktorskega študija.

Namen mehanizma je kadrovsko pomladiti raziskovalne skupine in omogočiti dotok svežih idej in pristopov. Program Mladi raziskovalci je vir visoko usposobljenih in motiviranih zaposlenih z velikim potencialom za slovensko gospodarstvo in druga družbeno pomembna področja.

Program uspešno poteka od leta 1985, do danes ga je uspešno zaključilo več kot 5.000 raziskovalk in raziskovalcev.

 

Publikacija ob 30. obletnici delovanja programa Mladi raziskovalci

Pogoji

Podiplomski študenti, ki se želijo vpisati v program usposabljanja se lahko prijavijo na razpis slovenske raziskovalne organizacije. Pogoj za prijavo je povprečna študijska ocena najmanj 8, pri čemer so upoštevane ocene vseh izpitov in vaj na študijskem programu 1. in 2. stopnje (upoštevata se tudi oceni diplomskega oz. magistrskega dela). Starost kandidata oz. kandidatke ne sme presegati 28 let, razen, če je študent oz. študentka že zaključil eno ali dve leti podiplomskega študija brez finančne podpore. Dvig starostne meje velja tudi v primeru starševskega dopusta.