Mladi raziskovalci

Rezultati razpisov in pozivov

Rezultati Javnega razpisa za izbor mentorjev novim mladim raziskovalcem za leto 2014 – razpis v letu 2013

Direktor Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije na podlagi 12. in 20. člena Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06-UPB1, 61/06-ZDru-1, 112/07, 9/11 in 57/12-ZPOP-1A), 22. člena Sklepa o ustanovitvi Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 123/03 in 105/10), 25. člena Pravilnika o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 4/11, 72/11, 45/12, 96/13 in 100/13-popr.) ter sklepa Znanstvenega sveta agencije o predlogu sklepa o izboru prijav za mentorje mladim raziskovalcem za leto 2014 s predlogom prednostnega seznama prijav za mentorje št. 6316-2/2013-115, sprejetega na 4. dopisni seji dne 23. 7. 2013, sprejme v zadevi Javnega razpisa za izbor mentorjev novim mladim raziskovalcem za leto 2014 – razpis v letu 2013 (Uradni list RS, št. 29/13, v nadaljnjem besedilu: javni razpis) dne 6. 2. 2014 sprejel Sklep o izboru mentorjev za leto 2014 št. 6316-2/2013-750.

 

Prilogi: