Mladi raziskovalci

Rezultati razpisov in pozivov

Rezultati ugovornega postopka zoper odločitev agencije o izboru mentorjev za leto 2013

Upravni odbor agencije je na seji dne 27. 3. 2012, skladno s 29. členom Pravilnika o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 4/2011) obravnaval predlog Komisije za ugovore. Za vsak obravnavani ugovor agencija izda individualni sklep z obrazložitvijo in poukom o pravnem sredstvu.

 

Priloga: