COST

Rezultati razpisov in pozivov

Rezultati Javnega razpisa za izplačilo enkratnega finančnega prispevka k stroškom priprave in prijave projektov okvirnega programa za raziskave in inovacije EU, Obzorje Evropa (za obdobje od 1. 6. 2023 do 30. 11. 2023) – oktober 2023

Objavljamo seznam izbranih prijav, prispelih na Javni razpis za izplačilo enkratnega finančnega prispevka k stroškom priprave in prijave projektov okvirnega programa za raziskave in inovacije EU, Obzorje Evropa (za obdobje od 1. 6. 2023 do 30. 11. 2023).

Javna agencija za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: agencija) je prejela 43 prijav na javni razpis. Agencija je s sklepom direktorja pet prijav zavrnila zaradi neizpolnjevanja pogojev javnega razpisa. 38 prijav se je uvrstilo v ocenjevalni postopek. Za izplačilo je bilo izbranih 38 prijav.

 

Tabela odobrenih prijav: