COST

Rezultati razpisov in pozivov

Rezultati Javnega razpisa za izplačilo enkratnega finančnega prispevka k stroškom priprave in prijave projektov okvirnega programa za raziskave in inovacije EU, Obzorja 2020 (za leto 2018)

Na podlagi sklepa Znanstvenega sveta Javne agencije za raziskovalno dejavnost RS (v nadaljnjem besedilu: ZSA) se v zvezi z Javnim razpisom za izplačilo enkratnega finančnega prispevka k stroškom priprave in prijave projektov okvirnega programa za raziskave in inovacije EU, Obzorja 2020 (za leto 2018), št.: 511-7/2017-1 z dne 27. 11. 2017, enkratni finančni prispevek k stroškom priprave in prijave projektov okvirnega programa za raziskave in inovacije EU, Obzorja 2020, odobri za prijave, ki so v prilogi (v priponkah) navedene v vrstnem redu prispetja, pri čemer se datum ob posamezni priponki nanaša na datum seje ZSA, na kateri so bile prijave obravnavane.

 

Priloge: