COST

Rezultati razpisov in pozivov

Rezultati Javnega poziva za sofinanciranje projektov Marie Skłodowska-Curie Pečat odličnosti

Na podlagi sklepa Znanstvenega sveta Javne agencije za raziskovalno dejavnost RS z 19. redne seje, ki je potekala 3. 12. 2018 in v zvezi Javnim pozivom za sofinanciranje projektov Marie Skłodowska-Curie Pečat odličnosti (št. 5110-1/2018-2 z dne 22. 10. 2018) je ARRS v sofinanciranje sprejela tri projekte

 

Priloga: