Mednarodno sodelovanje

Skupna programska pobuda Urbana Evropa

Novice, obvestila

ARRS postala članica Skupne programske pobude Urbana Evropa

 

Upravni odbor Skupne programske pobude Urbana Evropa (ang. Joint Programming Initiative Urban Europe – JPI UE) je na svoji rednem polletnem sestanku v Stockolmu, na Švedskem v juliju potrdil ARRS kot novo polnopravno članico JPI UE. Sklep o včlanitvi je sprejel Znanstveni svet ARRS na zadnji junijski seji.

Osnovne informacije o JPI UE

JPI UE je ena izmed desetih skupnih programskih pobud (ang. Joint Programming Initiatives – JPIs) Evropske unije, ki naslavljajo deset širših izzivov in z načinom sodelovanja nacionalnih organov iz več evropskih držav (pa tudi drugih) stremijo k oblikovanju skupnih, na rezultatih raziskav, utemeljenih kompleksnih in naprednih rešitev.

JPI UE  je skupna programska pobuda na širokem in interdisciplinarnem prepletu raziskav, ki se dotikajo mestnega okolja z niza vidikov – od družbenih, socialnih, urbanistično-prostorskih, arhitekturnih in gradbenih, mobilnostnih, trajnostno naravnanih bivanjskih, pametnih (ang. smart) do biodiverzitetnih in vprašanj vezanih na kakovost bivanja v mestnih okoljih, tudi v povezavi z predmestnim ali ruralnim okoljem, ki meji na mesta. Cilj JPI UE je ustvariti privlačna, okoljsko in ekonomsko vzdržna urbana okolja, v katerih bodo lahko evropski državljani in skupnosti razvili svoj polni potencial.

Več o JPI UE: http://www.arrs.gov.si/sl/medn/urbana/index.asp

Članstvo

JPI UE združuje 13 polnopravnih članic (Avstrija (ko-sekretariat), Belgija, Ciper, Danska, Finska, Francija, Italija, Nemčija, Nizozemska (koordinator), Norveška, Slovenija, Švedska in Velika Britanija). Status opazovalk imajo Latvija, Poljska, Portugalska, Španija, Romunija, Turčija in predstavniki Evropske komisije.

Aktivnosti

Ena glavnih aktivnosti JPI UE je izvedba in financiranje skupnih mednarodnih razpisov.

Več aktivnosti JPI EU: http://www.arrs.gov.si/sl/medn/urbana/predstavitev.asp.

Četrti razpis iniciative, ki je v pripravi, je mednarodni razpis ERA-NET Cofund Pametne urbane prihodnosti (ang. Smart Urban Futures, v nadaljevanju: ENSUF). V konzorciju je 22 sodelujočih agencij, predvidena skupna višina sredstev mednarodnega razpisa za sofinanciranje mednarodnih raziskovalnih projektov je 25 mio EUR. ARRS sodeluje kot članica konzorcija v mednarodnem razpisu ENSUF. Več informacij bo na voljo jeseni.

Kaj prinaša članstvo v JPI UE?

Članstvo v JPI UE prinaša priložnosti za slovensko raziskovalno skupnost na vseh področjih raziskovanja, ki se dotikajo urbanih okolij in možnost novega vira financiranja. Za raziskovalno skupnost članstvo agencije v JPI UE prinaša tudi možnost sodelovanja v t.i. Zavezništvu raziskovalcev (ang. Research Alliance), preko katerega je omogočen stik z raziskovalci na evropski ravni ter v sodelovanju z agencijo sodelovanje pri oblikovanju tematskih nacionalnih izhodišč ter izhodišč na ravni JPI UE. JPI UE močen poudarek namenja tudi vključevanju mest v financirane raziskovalne projekte.