Podporni instrumenti ERC

Rezultati razpisov in pozivov

Rezultati Javnega razpisa za (so)financiranje prilagojenih raziskovalnih projektov v okviru komplementarne sheme za prijave na razpise Evropskega raziskovalnega sveta (ERC) (Uradni list RS, št. 161/22) - maj 2023

Na podlagi sklepa v. d. direktorja Javne agencije za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije o (so)financiranju prilagojenih raziskovalnih projektov v okviru komplementarne sheme za prijave projektov na razpise Evropskega raziskovalnega sveta (ERC), št. 5100-22/2022-14 z dne, 23. 5. 2023 ter v zvezi z Javnim razpisom za (so)financiranje prilagojenih raziskovalnih projektov v okviru komplementarne sheme za prijave na razpise Evropskega raziskovalnega sveta (ERC) (Uradni list RS, št. 161/22) je agencija v (so)financiranje sprejela tri prilagojene raziskovalne projekte.

 

  • Tabela 1: Število sprejetih prijav pri agenciji na podlagi komplementarne sheme: