Podporni instrumenti ERC

Rezultati razpisov in pozivov

Rezultati Javnega razpisa za sofinanciranje prilagojenih raziskovalnih projektov v okviru komplementarne sheme za prijave na razpise Evropskega raziskovalnega sveta (ERC) – marec 2022

Na podlagi sklepa v. d. direktorja Javne agencije za raziskovalno dejavnost RS o sofinanciranju prilagojenih raziskovalnih projektov v okviru komplementarne sheme za prijave projektov na razpise Evropskega raziskovalnega sveta (ERC), št. 5100-28/2020-106 z dne 22. 3. 2022, ter v zvezi z Javnim razpisom za sofinanciranje prilagojenih raziskovalnih projektov v okviru komplementarne sheme za prijave na razpise Evropskega raziskovalnega sveta (ERC), je ARRS v sofinanciranje sprejela pet prilagojenih raziskovalnih projektov.

 

  • Tabela sprejetih prilagojenih projektov: