Mednarodno sodelovanje

Madžarska

Rezultati razpisov in pozivov

Rezultati javnega razpisa za (so)financiran znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Madžarsko v letih 2021- 2022

Objavljamo rezultate Javnega razpisa za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Madžarsko v letih 2021 in 2022 (Ur.l. RS, št. 91/20), ki jih je sprejela Mešana komisija za znanstveno in tehnološko sodelovanje med Republiko Slovenijo in Madžarsko, 22. decembra 2020.

Mešana komisija je med 27 prijavami izbrala 12 prijav za (so)financiranje.

 

Priloga:

  • Protokol 17. zasedanja skupnega odbora:
  • Tabela odobrenih projektov: