Mednarodno sodelovanje

Japonska

Rezultati razpisov in pozivov

Rezultati Javnega razpisa za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Japonsko v obdobju od 1.4.2018 do 31.3.2020

Objavljamo rezultate Javnega razpisa za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Japonsko v obdobju od 1.4.2018 do 31.3.2020 v obliki sprejetega mednarodnega akta z nazivom »Decision document on co-funding Slovenian – Japanese joint project in FY 2018 (April 1, 2018 – March 31. 2020)«, ki sta ga dopisno podpisala, dr. Tit Neubauer, vodja Službe za mednarodne odnose in evropske zadeve na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije (MIZŠ) in Kazuya Hashimoto, vodja Službe za bilateralno sodelovanje Japonskega združenja za spodbujanje znanosti (JSPS).

Skupni odbor za znanstveno in tehnološko sodelovanje med Slovenijo in Japonsko je obravnaval 29 skupnih prijav.

Državi bosta na podlagi odločitve izbora in finančnega ovrednotenja izbranih projektov s strani Skupnega odbora za znanstveno in tehnološko sodelovanje sofinancirali štiri (4) skupne bilateralne projekte v obdobju od 1.4.2018 do 31.3.2020, ki so navedeni v sprejetem mednarodnem aktu, ki se nahaja v spodaj priloženi prilogi.

 

Priloga:

  • Podpisani slovensko-japonski dokument: »DECISION DOCUMENT on co-funding Slovenian – Japanese joint project in FY 2018(April 1, 2018 – March 31. 2020)«: