Mednarodno sodelovanje

Francija

Rezultati razpisov in pozivov

Rezultati Javnega razpisa za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Komisariatom za alternativne energije in atomsko energijo (CEA) Francoske republike v letih 2016 - 2018

V Franciji je 2. junija 2016 potekalo 11. zasedanje mešane komisije med Slovenijo in Komisariatom za atomsko energijo in alternativne energije (CEA). Sestanek sta vodila Darka Tea Glažar, vodja Službe za mednarodne odnose in evropske zadeve na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije in Dominique Mazière - Deputy Director for European affairs, CEA, Francoska republika.

Od 15 prejetih in ocenjenih predlogov projektov na slovenski strani na podlagi objavljenega Javnega razpisa za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Komisariatom za alternativne energije in atomsko energijo (CEA) Francoske republike v letih 2016 - 2018, (Uradni list Republike Slovenije št. 2/2016) ter na podlagi 13 prejetih in ocenjenih predlogov projektov na francoski strani je slovensko francoska komisija obravnavala samo 13 obojestransko prispelih predlogov projektov in v financiranje sprejela 6 projektov.

Obojestransko podpisani dokument 11. zasedanja mešane komisije med Slovenijo in Komisariatom za atomsko energijo in alternativne energije (CEA), objavljamo v prilogi spodaj. Sestavni del skupnega dokumenta je tudi seznam sprejetih 6 projektov, kjer je vsak sprejeti projekt finančno ovrednoten za obdobje trajanja projekta, to je od 1.7. 2016 do 30.6.2018.

Sofinanciranje v letih 2016-2018 je vezano na sprejem programa dela in finančnega načrta agencije za navedeni leti ter na zagotovitev namenskih sredstev za sofinanciranje po predmetnem javnem razpisu.

Izbor prijav za financiranje postane uradno veljaven, ko direktor agencije podpiše sklep o financiranju.

 

Priloga:
  • Protokol 11. zasedanja mešane komisije:
  • Tabela sprejetih projektov: