Mednarodno sodelovanje

Francija

Rezultati razpisov in pozivov

Rezultati Javnega razpisa za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Komisariatom za alternativne energije in atomsko energijo (CEA) Francoske republike v letih 2013 - 2014

V torek, 11. 12. 2012, je v Ljubljani potekalo 9. zasedanje mešane komisije med Slovenijo in Komisariatom za atomsko energijo in alternativne energije (CEA). Sestanek sta vodili mag. Darka Tea Glažar, vodja Službe za mednarodne odnose in evropske zadeve, in Sylvie Aniel iz International Relation Division CEA. Od prejetih 8 predlogov projektov na Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Komisariatom za alternativne energije in atomsko energijo (CEA) Francoske republike v letih 2013 - 2014 (Uradni list RS, št. 45/12) je bilo potrjenih sedem projektov.

Sofinanciranje v letih 2013 in 2014 je vezano na sprejem programa dela in finančnega načrta agencije za navedeni leti ter na zagotovitev namenskih sredstev za sofinanciranje po predmetnem javnem razpisu.

Izbor prijav za sofinanciranje postane uradno veljaven, ko direktor agencije podpiše sklep o sofinanciranju.

Prilogi:
  • Protokol 9. zasedanja mešane komisije:
  • Tabela sprejetih projektov: