Mednarodno sodelovanje

Francija

Rezultati razpisov in pozivov

Rezultati javnega razpisa za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Komisariatom za atomsko energijo (CEA) Francoske republike v letih 2009-2011

Objavljamo rezultate Javnega razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Vlado Republike Slovenije in Komisariatom za atomsko energijo (CEA) Francoske republike v letih 2009 - 2011 v obliki Protokola zasedanja Upravnega odbora Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo Republike Slovenije (MVZT) in CEA, ki sta ga dne 29.6.2009 v Chambery-u podpisala mag. Peter Volasko, vodja Službe za mednarodno sodelovanje in evropske zadeve MVZT, in dr. Claude Ayache, vodja Evropskega oddelka CEA. Na razpisa v Republiki Sloveniji in Franciji so v roku prispele štiri pravilno označene prijave. Upravni odbor MVZT in CEA je sklenil, da bosta Republika Slovenija in CEA sofinancirali 4 skupne raziskovalne projekte v obdobju od 1.10.2009 do 30.9.2011. Sklep o sofinanciranju postane veljaven, ko ga potrdi Upravni odbor ARRS.

Priloga:
  • Protokol s tabelo sprejetih projektov: