Mednarodno sodelovanje

Francija

Rezultati razpisov in pozivov

Rezultati javnega razpisa za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Francosko republiko Program INRA 2009-2010

Objavljamo rezultate Javnega razpisa za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Francosko republiko Program INRA v obliki Annexe-1 k dokumentu 2. zasedanja slovensko-francoske meddržavne komisije za znanost in tehnologi jo, podpisan 9. decembra 2008 v Nancy.

Od skupno evalviranih 5 projektov, so sprejeti 3 projekti v sofinanciranje. Upravni odbor ARRS mora listo sprejetih projektov s sklepom o sofinanciranju še potrditi.

 

Prilogi:
  • Protokol s tabelo sprejetih projektov:

 

  • Annexe 1 - Seznam sprejetih projektov: