Mednarodno sodelovanje

Francija

Rezultati razpisov in pozivov

Rezultati javnega razpisa za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Francosko republiko - Program PROTEUS 2008 - 2009

Objavljamo rezultate javnega razpisa za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Francosko republiko Program "PROTEUS 2008" v obliki Protokola 14. zasedanja slovensko-francoskega odbora za izbiro Povezanih dejavnosti, Program "PROTEUS 2008"

Na 14. zasedanju slovensko-francoskega odbora za izbiro povezanih dejavnosti, dne 10. decembra 2007 v Parizu, je bilo od skupaj obravnavanih 29 projektov, sprejetih 16 novih skupnih projektov in bilo podaljšano izvajanje 20 projektov v drugo leto. UO ARRS mora listo sprejetih projektov s sklepom o sofinanciranju še potrditi.

Podpisani protokol in sprejeti projekti: