Mednarodno sodelovanje

Bosna in Hercegovina

Rezultati razpisov in pozivov

Rezultati javnega razpisa za (so)financiranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo ter Bosno in Hercegovino v letih 2024 – 2025

Objavljamo Protokol 14. zasedanja Meddržavne komisije v zvezi z Javnim razpisom za (so)financiranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo ter Bosno in Hercegovino v letih 2024 – 2025. Meddržavna komisija je obravnavala 76 skupnih predlogov projektov. Sprejela je protokol, št. 5100-21/2023-79 prejet dne 7. 12. 2023, s katerim je predlagala, da se 53 prijav izbere za (so)financiranje.


Priloge:

  • Protokol 14. zasedanja zasedanja SLO-BiH:
  • Seznam sprejetih projektov:
  • Seznam neizbranih prijav: