Mednarodno sodelovanje

Bosna in Hercegovina

Rezultati razpisov in pozivov

Rezultati Javnega razpisa za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo ter Bosno in Hercegovino v letih 2021 – 2022

Objavljamo rezultate Javnega razpisa za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo ter Bosno in Hercegovino v letih 2021 – 2022 (Ur.l. RS, št. 53/21), ki jih je sprejel Skupni odbor za znanstveno in tehnološko sodelovanje med Republiko Slovenijo ter Bosno in Hercegovino (korespondenčno).

Skupni odbor je pregledal prijave, prispele na javni razpis v obeh državah in izbral 37 projektov, ki se bodo financirali v obdobju od 1. julija 2021 do 30. junija 2023. Med izbranimi projekti je na slovenski strani 10 projektov, ki jih vodijo mlajši raziskovalci do 5 let po opravljenem doktoratu. Slovenska stran bo pri 20 odobrenih projektih dodatno sofinancirala daljše obiske mlajših raziskovalcev Bosne in Hercegovine v Sloveniji. Skupni odbor je sprejel program znanstvenega in tehnološkega sodelovanja za naslednje obdobje, ki v letu 2023 predvideva novi razpis za skupne projekte za obdobje 2024-2025.


Priloge:

  • Protokol 13. zasedanja zasedanja SLO-BiH:
  • Seznam sprejetih projektov:
  • Spremembe protokola: