Mednarodno sodelovanje

Bosna in Hercegovina

Rezultati razpisov in pozivov

Rezultati Javnega razpisa za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo ter Bosno in Hercegovino v letih 2014 - 2015

Objavljamo rezultate Javnega razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo ter Bosno in Hercegovino v letih 2014-2015 (Ur.l. RS, št. 23/13), ki jih je 30.12.2013 sprejel Skupni odbor za znanstveno in tehnološko sodelovanje med Republiko Slovenijo ter Bosno in Hercegovino (korespondenčno).

Skupni odbor je med 64 prijavami izbral 38 prijav za sofinanciranje.

Sofinanciranje v letu 2014 je vezano na sprejem programa dela in finančnega načrta agencije za navedeno leto ter na zagotovitev namenskih sredstev za sofinanciranje po predmetnem javnem razpisu.

Izbor prijav za sofinanciranje postane uradno veljaven, ko direktor agencije podpiše sklep o sofinanciranju.


Prilogi:

  • Protokol 10. zasedanja zasedanja SLO-BiH:
  • Seznam sprejetih projektov: