Mednarodno sodelovanje

Kitajska

Rezultati razpisov in pozivov

Rezultati Javnega razpisa za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Ljudsko republiko Kitajsko v letih 2018 – 2020

Objavljamo izbor prijav za sofinanciranje z Javnega razpisa za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Ljudsko republiko Kitajsko v letih 2018 – 2020 (Uradni list RS, št. 58/17) v obliki Protokola 12. zasedanja slovensko-kitajskega odbora za znanstveno in tehnološko sodelovanje, ki sta ga dne 26. marca 2018 v Ljubljani podpisala Tit Neubauer, vodja Službe za mednarodne sodelovanje in evropske zadeve Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije in Chen Linhao, namestnik generalnega direktorja Oddelka za mednarodno sodelovanje, Ministrstvo za znanost in tehnologijo Ljudske republike Kitajske.

Slovensko-kitajski odbor za znanstveno in tehnološko sodelovanje je na 12. zasedanju izmed 67 skupnih prijav, ki so bile z obeh strani prejete, veljavne in ocenjene izbral v sofinanciranje 24 prijav, ki so navedene v Prilogi II. Protokola 12. zasedanja slovensko-kitajskega odbora za znanstveno in tehnološko sodelovanje.

 

Priloge:
  • Protokol 12. zasedanja slovensko-kitajskega odbora za znanstveno in tehnološko sodelovanje:

 

Glede na zdravstveno situacijo, sta se obe strani (slovensko in kitajsko resorno ministrstvo) dogovorili, da se obiski raziskovalcev, ki ne bodo izvedeni do konca marca 2020, lahko izvedejo do konca leta 2020. Prijavitelji so bili o podaljšanju pisno obveščeni v mesecu februarju 2020.

 

Priloge:

  • Sklep o podaljšanju obdobja izvajanja in sofinanciranja znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Ljudsko republiko Kitajsko v letih 2018-2020
  • Aneks k Protokolu 12. zasedanja - angleški jezik
  • Aneks k Protokolu 12. zasedanja

 

Dopolnitev 29.01.2021

Na osnovi protokola 12. zasedanja slovensko-kitajskega odbora za znanstveno in tehnološko sodelovanje, ki je podprl izvajanje 24 bilateralnih projektov za obdobje 2018-2020, se zaradi zdravstvene situacije odobrene izmenjave raziskovalcev lahko izvedejo do konca leta 2021 na osnovi 8. točke Sklepnega dokumenta slovensko-kitajskega odbora za znanstveno in tehnološko sodelovanje, ki je v Prilogi.

Priloga:

  • Sklepni dokument slovensko-kitajskega odbora za znanstveno in tehnološko sodelovanje s prilogama 1 in 2: