Mednarodno sodelovanje

Francija

Rezultati razpisov in pozivov

Rezultati Javnega razpisa za (so)financiranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Komisariatom za alternativne energije in atomsko energijo (CEA) Francoske republike v letih 2024–2025

Javna agencija za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: ARIS) je na spletnih straneh ARIS objavila Javni razpis za (so)financiranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Komisariatom za alternativne energije in atomsko energijo (CEA) Francoske republike v letih 2024–2025, št. 5100-4/2023-1 z dne 6. 3. 2023.

ARIS je prejela 9 pravočasnih, pravilno označenih in formalno popolnih prijav. Od tega jih je bilo 7 uvrščenih v ocenjevalni postopek, 2 pa sta bili zaradi neizpolnjevanja vstopnih pogojev s sklepom direktorja zavrnjeni. Meddržavna komisija za sodelovanje med Ministrstvom za visoko šolstvo, znanost in inovacije Republike Slovenije in Komisariatom za alternativne energije in atomsko energijo (CEA) Francoske republike je na 17. zasedanju dne 16. 11. 2023 sprejela Protokol, s katerim je izmed 7 ocenjenih prijav predlagala, da se v (so)financiranje sprejme 5 prijav.

Naslednji javni razpis za obdobje 2025–2026 bo objavljen predvidoma marca 2024.

 

Priloga:

  • Protokol in seznam izbranih projektov CEA.pdf - v angleščini: