Mednarodno sodelovanje

Francija

Rezultati razpisov in pozivov

Rezultati Javnega razpisa za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Komisariatom za alternativne energije in atomsko energijo (CEA) Francoske republike v letih 2019 – 2021

V Ljubljani je od 7.- 8. marca 2019 potekalo 14. zasedanje mešane komisije za sodelovanje med Republiko Slovenijo in Komisariatom za alternativne energije in atomsko energijo (CEA) Francoske republike. Slovensko delegacijo je vodila dr. Meta Dobnikar, vodja Sektorja za znanost na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije, delegacijo CEA pa gospod Bertrand Bouchet, direktor za evropske zadeve pri CEA.

Na skupnem zasedanju sta si delegaciji izmenjali informacije o mednarodnem znanstvenem sodelovanju in novostih na področju znanstveno-raziskovalne politike. Ocenili sta dosedanje aktivnosti in izrazili velik interes za nadaljevanje sodelovanja.

Mešana komisija je pregledala tekoče bilateralne raziskovalne projekte, ki potekajo od 2018 do 2020 in ugotovila, da potekajo v skladu z načrti. Za sofinanciranje v obdobju 2019–2021 je izmed 14 skupno oddanih in evalviranih prijav izbrala 6 bilateralnih raziskovalnih projektov. Zaključki (protokol) 14. zasedanja mešane komisije in seznam sprejetih in finančno ovrednotenih projektov, izbranih za obdobje 2019–2021, se nahajajo v spodaj priloženi prilogi.

Ob robu zasedanja je delegacija mešane komisije obiskala tudi Reaktorski center Instituta Jožef Stefan in se seznanila z njihovimi dejavnostmi.

Nov razpis za obdobje 2020-2022 bo predvidoma objavljen v mesecu septembru 2019.

 

Priloga:
  • Podpisan dokument 14. zasedanja mešane komisije za sodelovanje med Republiko Slovenijo in Komisariatom za alternativne energije in atomsko energijo (CEA) Francoske republike s tabelo izbranih in finančno ovrednotenih projektov: