Mednarodno sodelovanje

Francija

Rezultati razpisov in pozivov

Rezultati Javnega razpisa za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Komisariatom za alternativne energije in atomsko energijo (CEA) Francoske republike v letih 2018 - 2020

V Franciji, v kraju Saclay je 6. aprila 2018 potekalo 13. zasedanje mešane komisije za sodelovanje med Slovenijo in Komisariatom za atomsko energijo in alternativne energije (CEA). Slovensko delegacijo je vodil Tit Neubauer, vodja Službe za mednarodno sodelovanje in evropske zadeve na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije, francosko delegacijo pa Jean-Philippe Gouy, direktor za evropske zadeve pri CEA.

Mešana komisija za sodelovanje med Slovenijo in Komisariatom za atomsko energijo in alternativne energije (CEA) je na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Komisariatom za alternativne energije in atomsko energijo (CEA) Francoske republike v letih 2018 – 2020 za sofinanciranje med 15 prijavljenimi projekti izbrala pet projektov. Podpisan dokument 13. zasedanja mešane komisije s tabelo izbranih in finančno ovrednotenih projektov za obdobje 2018-2020, se nahaja v spodaj priloženi prilogi. Javni razpis za obdobje 2019-2021 bo predvidoma objavljen oktobra 2018.

Sofinanciranje v letih 2018-2020 je vezano na sprejem programa dela in finančnega načrta agencije za navedeni leti ter na zagotovitev namenskih sredstev za sofinanciranje po predmetnem javnem razpisu.

 

Priloga:
  • Podpisan dokument 13. zasedanja mešane komisije s tabelo izbranih in finančno ovrednotenih projektov: