Mednarodno sodelovanje

Francija

Rezultati razpisov in pozivov

Rezultati Javnega razpisa za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Komisariatom za alternativne energije in atomsko energijo (CEA) Francoske republike v letih 2017 - 2019

V Sloveniji je 10. in 11. maja 2017 potekalo 12. zasedanje mešane komisije med Slovenijo in Komisariatom za atomsko energijo in alternativne energije (CEA). Sestanek sta vodila dr. Tit Neubauer, vodja Službe za mednarodne odnose in evropske zadeve na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije in Jean-Philippe Gouy, direktor za evropske zadeve pri CEA, Francoska republika.

Na skupnem zasedanju 11. maja 2017 sta si delegaciji izmenjali informacije o mednarodnem znanstvenem sodelovanju in novostih na področju znanstvenoraziskovalne politike v obeh državah. Ocenili sta dosedanje aktivnosti in izrazili velik interes za nadaljevanje sodelovanja. Mešana komisija je pregledala tekoče projekte in ugotovila, da odlično potekajo v skladu z načrti. Za sofinanciranje v obdobju 2017-2019 je izbrala šest (6) projektov od dvanajstih skupno obravnavanih.

Na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Komisariatom za alternativne energije in atomsko energijo (CEA) Francoske republike v letih 2017 - 2019 je Mešana komisija obravnavala 12 predlogov projektov in jih šest izbrala za sofinanciranje v obdobju 2017-2019.

Podpisani dokument (protokol) 12. zasedanja mešane komisije med Slovenijo in Komisariatom za atomsko energijo in alternativne energije (CEA in seznam sprejetih in finančno ovrednotenih projektov za obdobje 2017-2019, se nahaja v prilogi.

Sofinanciranje v letih 2017-2019 je vezano na sprejem programa dela in finančnega načrta agencije za navedeni leti ter na zagotovitev namenskih sredstev za sofinanciranje po predmetnem javnem razpisu.
 

Priloga:
  • Protokol 12. zasedanja mešane komisije: