Raziskovalna infrastruktura

Mednarodna znanstvena literatura

Rezultati razpisov in pozivov

Rezultati Javnega razpisa za sofinanciranje nabavnih konzorcijev v letu 2018

Sofinanciranje nakupa mednarodne znanstvene literature v letu 2018

Na podlagi Pravilnika o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št.52/16 in 79/17) in Javnega razpisa za sofinanciranje nabavnih konzorcijev v letu 2018 (Uradni list RS, št. 62/2018) je direktor Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije sprejel sklep št. 6316-12/2018-6 o izboru prijave za sofinanciranje nakupa konzorcija v letu 2018.

Sofinancira se konzorcij »Nature« v skupni višini 254.929,98 EUR. Prijavitelj je Centralna tehniška knjižnica Univerze v Ljubljani.