Raziskovalna infrastruktura

Raziskovalna oprema

Rezultati razpisov in pozivov

Rezultati javnega razpisa za sofinanciranje nakupov raziskovalne opreme (Paket 20)

Na podlagi 131. člena Pravilnika o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS št. 52/16, 79/17,65/19, 78/20 in 145/20) in Sklepa o predlogu sklepa o izboru za sofinanciranje nakupov raziskovalne opreme (Paket 20), št. 6316-8/2021-180, ki ga je sprejel Znanstveni svet Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije dne 8. 11. 2021 v zadevi Javnega razpisa za sofinanciranje nakupov raziskovalne opreme (Paket 20) (Uradni list RS, št. 70/21), je direktor Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije sprejel Sklep o izboru prijav za sofinanciranje nakupov raziskovalne opreme (Paket 20), št. 6316-8/2021-185 z dne 6. 12. 2021.

Priloga:

  • Prednostna lista za sofinanciranje nakupa raziskovalne opreme – Paket 20: