Raziskovalna infrastruktura

Raziskovalna oprema

Rezultati razpisov in pozivov

Rezultati javnega razpisa za sofinanciranje nakupov raziskovalne opreme (Paket 16)

Na podlagi 25. člena Pravilnika o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS št. 4/11, 72/11, 45/12, 96/13, 100/13-popr. in 92/14) in Javnega razpisa za sofinanciranje nakupov raziskovalne opreme (Paket 16) (Uradni list RS, št. 34/2015 in 37/2015; v nadaljevanju: javni razpis) ter Sklepa o predlogu sklepa o izboru za sofinanciranje nakupov raziskovalne opreme (Paket 16), št. 6316-6/2015-48, ki ga je sprejel Znanstveni svet Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (v nadaljevanju: ZSA) na 13 . redni seji, dne 24. 8. 2015, je direktor Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (v nadaljevanju: direktor), sprejel Sklep o izboru prijav za sofinanciranje nakupov raziskovalne opreme (Paket 16).

 

Priloga:

  • Prednostna lista za sofinanciranje nakupa raziskovalne opreme – Paket 16: