Klasifikacije, šifranti

Preslikava klasifikacije raziskovalnih področij po šifrantu ARRS v klasifikacijo po Frascatskem priročniku - v veljavi do januarja 2011

Vede, področja, podpodročja
(ARRS)
Področja znanosti in tehnologije
(FRASCATI)
1 Naravoslovno matematične vede
1.01 Matematika 1.1. N - Matematične in računalniške discipline
1.01.01 Analiza 1.1. N - Matematične in računalniške discipline
1.01.02 Topologija 1.1. N - Matematične in računalniške discipline
1.01.03 Numerična in računalniška matematika 1.1. N - Matematične in računalniške discipline
1.01.04 Algebra 1.1. N - Matematične in računalniške discipline
1.01.05 Teorija grafov 1.1. N - Matematične in računalniške discipline
1.01.06 Verjetnostni račun in statistika 1.1. N - Matematične in računalniške discipline
1.02 Fizika
1.02.01 Fizika kondenzirane materije 1.2. N - Fizikalne discipline
1.02.02 Teoretična fizika 1.2. N - Fizikalne discipline
1.02.03 Astronomija 1.2. N - Fizikalne discipline
1.02.04 Meteorologija in oceanografija 1.2. N - Fizikalne discipline
1.02.05 Fizika srednjih in nizkih energij 1.2. N - Fizikalne discipline
1.02.06 Eksperimentalna fizika osnovnih delcev 1.2. N - Fizikalne discipline
1.02.07 Biofizika 1.5. N - Biološke discipline
1.02.08 Medicinska fizika 1.2. N - Fizikalne discipline
1.03 Biologija 1.5. N - Biološke discipline
1.03.01 Zoologija in zoofiziologija 1.5. N - Biološke discipline
1.03.02 Botanika 1.5. N - Biološke discipline
1.03.03 Ekosistemi 1.5. N - Biološke discipline
1.03.04 Rastlinska fiziologija 1.5. N - Biološke discipline
1.04 Kemija 1.3. N - Kemijske discipline
1.04.01 Fizikalna kemija 1.3. N - Kemijske discipline
1.04.02 Strukturna kemija 1.3. N - Kemijske discipline
1.04.03 Anorganska kemija 1.3. N - Kemijske discipline
1.04.04 Organska kemija 1.3. N - Kemijske discipline
1.04.05 Analizna kemija 1.3. N - Kemijske discipline
1.04.06 Geokemija 1.3. N - Kemijske discipline
1.05 Biokemija in molekularna biologija 1.5. N - Biološke discipline
1.06 Geologija
1.06.01 Mineralogija in petrologija 1.4. N - Proučevanje zemlje in okolja
1.06.02 Paleontologija in biostratigrafija 1.4. N - Proučevanje zemlje in okolja
1.06.03 Sedimentologija 1.4. N - Proučevanje zemlje in okolja
1.06.04 Geokemija 1.4. N - Proučevanje zemlje in okolja
1.06.05 Geofizika 1.4. N - Proučevanje zemlje in okolja
1.06.06 Regionalna geologija 1.4. N - Proučevanje zemlje in okolja
1.06.07 Naravni viri (mineralne in energetske surovine ter voda) 1.4. N - Proučevanje zemlje in okolja
1.06.08 Geologija okolja 1.4. N - Proučevanje zemlje in okolja
1.06.10 Informacijski sistemi 1.4. N - Proučevanje zemlje in okolja
1.07 Računsko intenzivne metode in aplikacije 1.1. N - Matematične in računalniške discipline
1.07.01 Algoritmi 1.1. N - Matematične in računalniške discipline
1.07.02 Optimizacije 1.1. N - Matematične in računalniške discipline
1.07.03 Simulacije 1.1. N - Matematične in računalniške discipline
1.08 Varstvo okolja Enolična preslikava ni možna (glej (1))
1.09 Farmacija 3.1. M - Temeljne medicinske discipline
2 Tehniške vede
2.01 Gradbeništvo 2.1. T - Gradbeništvo
2.01.01 Gradbeni materiali 2.1. T - Gradbeništvo
2.01.02 Geotehnika 2.1. T - Gradbeništvo
2.01.03 Konstrukcije v gradbeništvu 2.1. T - Gradbeništvo
2.01.04 Potresno inženirstvo 2.1. T - Gradbeništvo
2.01.05 Gradbena fizika 2.1. T - Gradbeništvo
2.01.06 Računalniško integrirana graditev objektov 2.1. T - Gradbeništvo
2.02 Kemijsko inženirstvo   2.3. T - Druge tehniške discipline
2.02.01 Transportni pojavi 2.3. T - Druge tehniške discipline
2.02.02 Separacijski procesi 2.3. T - Druge tehniške discipline
2.02.03 Procesno sistemsko inženirstvo 2.3. T - Druge tehniške discipline
2.02.04 Kataliza in reakcijsko inženirstvo 2.3. T - Druge tehniške discipline
2.02.05 Polimerno inženirstvo 2.3. T - Druge tehniške discipline
2.02.06 Biokemijsko inženirstvo 2.3. T - Druge tehniške discipline
2.02.07 Anorganski produkti 2.3. T - Druge tehniške discipline
2.02.08 Organski produkti 2.3. T - Druge tehniške discipline
2.02.09 Tehnika za varstvo okolja 2.3. T - Druge tehniške discipline
2.03 Energetika 2.3. T - Druge tehniške discipline
2.03.01 Smotrna raba energije 2.3. T - Druge tehniške discipline
2.03.02 Goriva in tehnologija za konverzijo energije 2.3. T - Druge tehniške discipline
2.03.03 Obnovljivi viri in tehnologije 2.3. T - Druge tehniške discipline
2.03.04 Energetski postroji 2.3. T - Druge tehniške discipline
2.03.05 Sistemske raziskave 2.3. T - Druge tehniške discipline
2.04 Materiali 2.3. T - Druge tehniške discipline
2.04.01 Anorganski nekovinski materiali 2.3. T - Druge tehniške discipline
2.04.02 Kovinski materiali 2.3. T - Druge tehniške discipline
2.04.03 Polimerni materiali 2.3. T - Druge tehniške discipline
2.05 Mehanika 2.3. T - Druge tehniške discipline
2.05.01 Analitična mehanika 2.3. T - Druge tehniške discipline
2.05.02 Eksperimentalna mehanika 2.3. T - Druge tehniške discipline
2.05.03 Numerično modeliranje 2.3. T - Druge tehniške discipline
2.05.04 Konstrukcijska mehanika 2.3. T - Druge tehniške discipline
2.05.05 Mehanika fluidov 2.3. T - Druge tehniške discipline
2.06 Sistemi in kibernetika
2.06.01 Tehnologija vodenja sistemov 2.2. T - Elektrotehnika, elektronika
2.06.02 Znanja o sistemih in vodenju sistemov 2.2. T - Elektrotehnika, elektronika
2.06.03 Postopki in orodja za načrtovanje in izvedbo sistemov vodenja 2.2. T - Elektrotehnika, elektronika
2.06.04 Gradniki za sisteme vodenja 2.2. T - Elektrotehnika, elektronika
2.06.05 Področja uporabe 2.2. T - Elektrotehnika, elektronika
2.06.06 Spremljajoča področja 2.2. T - Elektrotehnika, elektronika
2.06.07 Biomedicinska tehnika 2.2. T - Elektrotehnika, elektronika
2.06.08 Medicinska elektronika 2.2. T - Elektrotehnika, elektronika
2.06.09 Medicinska fizika 3.1. M - Temeljne medicinske discipline
2.06.10 Medicinska informatika 1.1. N - Matematične in računalniške discipline
2.07 Računalništvo in informatika
2.07.01 Računalniške strukture, sistemi in mreže - programska oprema 1.1. N - Matematične in računalniške discipline
2.07.02 Računalniške strukture, sistemi in mreže - strojna oprema 2.3. T - Druge tehniške discipline
2.07.03 Programirne tehnologije - programska oprema 1.1. N - Matematične in računalniške discipline
2.07.04 Programirne tehnologije - strojna oprema 2.3. T - Druge tehniške discipline
2.07.05 Informacijski sistemi - programska oprema 1.1. N - Matematične in računalniške discipline
2.07.06 Informacijski sistemi - strojna oprema 2.3. T - Druge tehniške discipline
2.07.07 Inteligentni sistemi - programska oprema 1.1. N - Matematične in računalniške discipline
2.07.08 Inteligentni sistemi - strojna oprema 2.3. T - Druge tehniške discipline
2.08 Telekomunikacije 2.2. T - Elektrotehnika, elektronika
2.09 Elektronske komponente in tehnologije
2.09.01 Materiali za elektronske komponente 2.3. T - Druge tehniške discipline
2.09.02 Elektronske komponente 2.2. T - Elektrotehnika, elektronika
2.09.03 Mikroelektronika 2.2. T - Elektrotehnika, elektronika
2.09.04 Optoelektronika 2.2. T - Elektrotehnika, elektronika
2.09.05 Vakuumistika 2.3. T - Druge tehniške discipline
2.09.06 Karakterizacija elektronskih komponent in materialov 2.3. T - Druge tehniške discipline
2.10 Proizvodne tehnologije in sistemi  2.3. T - Druge tehniške discipline
2.10.01 Proizvodna kibernetika 2.3. T - Druge tehniške discipline
2.10.02 Izdelovalna tehnologija 2.3. T - Druge tehniške discipline
2.10.03 Avtomatizacija 2.3. T - Druge tehniške discipline
2.10.04 Robotika 2.3. T - Druge tehniške discipline
2.10.05 Industrijski inženiring 2.3. T - Druge tehniške discipline
2.10.06 Varilstvo 2.3. T - Druge tehniške discipline
2.11 Konstruiranje 2.3. T - Druge tehniške discipline
2.11.01 Osnovna in sistemska znanja 2.3. T - Druge tehniške discipline
2.11.02 Specialna konstrukcijska znanja 2.3. T - Druge tehniške discipline
2.11.03 Specialna razvojna znanja 2.3. T - Druge tehniške discipline
2.11.04 Strojni deli, stroji in naprave 2.3. T - Druge tehniške discipline
2.12 Električne naprave   2.2. T - Elektrotehnika, elektronika
2.12.01 Elektromagnetni pretvorniki 2.2. T - Elektrotehnika, elektronika
2.12.02 Pretvorniki močnostne elektronike 2.2. T - Elektrotehnika, elektronika
2.12.03 Integrirani pogonski sistemi 2.2. T - Elektrotehnika, elektronika
2.12.04 Stikalne naprave 2.2. T - Elektrotehnika, elektronika
2.13 Procesno strojništvo  2.3. T - Druge tehniške discipline
2.13.01 Večfazni sistemi 2.3. T - Druge tehniške discipline
2.13.02 Prenosnost v trdninah in tekočinah 2.3. T - Druge tehniške discipline
2.13.03 Transmisijski sistemi 2.3. T - Druge tehniške discipline
2.13.04 Industrijski hazard 2.3. T - Druge tehniške discipline
2.13.05 Kriogenika 2.3. T - Druge tehniške discipline
2.13.06 Zgorevanje 2.3. T - Druge tehniške discipline
2.13.07 Vodna moč 2.3. T - Druge tehniške discipline
2.14 Tekstilstvo in usnjarstvo 2.3. T - Druge tehniške discipline
2.14.01 Tekstilna in tehnična vlakna 2.3. T - Druge tehniške discipline
2.14.02 Tekstilna kemija 1.3. N - Kemijske discipline
2.14.03 Tekstilno mehanski procesi 2.3. T - Druge tehniške discipline
2.14.04 Konfekcioniranje in oblikovanje tekstilij 2.3. T - Druge tehniške discipline
2.14.05 Usnjarstvo in predelava usnja 2.3. T - Druge tehniške discipline
2.15 Meroslovje 2.3. T - Druge tehniške discipline
2.15.01 Senzorji in zajemanje podatkov 2.3. T - Druge tehniške discipline
2.15.02 Signali in prenos 2.3. T - Druge tehniške discipline
2.15.03 Procesiranje in vrednotenje 2.3. T - Druge tehniške discipline
2.15.04 Metrologije področij 2.3. T - Druge tehniške discipline
2.16 Rudarstvo in geotehnologija 2.3. T - Druge tehniške discipline
2.16.01 Rudarstvo 2.3. T - Druge tehniške discipline
2.16.02 Disperzni sistemi 2.3. T - Druge tehniške discipline
2.16.03 Geotehnologija 2.3. T - Druge tehniške discipline
2.16.04 Geotehnika 2.3. T - Druge tehniške discipline
2.17 Geodezija 2.3. T - Druge tehniške discipline
2.19 Promet 2.3. T - Druge tehniške discipline
2.19.01 Prometna tehnika in tehnologija 2.3. T - Druge tehniške discipline
2.19.02 Podjetniška logistika 2.3. T - Druge tehniške discipline
2.19.03 Prometni sistemi 2.3. T - Druge tehniške discipline
2.20 Vodarstvo 2.3. T - Druge tehniške discipline
2.21 Tehnološko usmerjena fizika 2.3. T - Druge tehniške discipline
2.22 Komunikacijska tehnologija 2.3. T - Druge tehniške discipline
2.22.01 Grafična tehnologija 2.3. T - Druge tehniške discipline
2.22.02 Interaktivna tehnologija 2.3. T - Druge tehniške discipline
3 Medicinske vede 
3.01 Mikrobiologija in imunologija 3.1. M - Temeljne medicinske discipline
3.02 Stomatologija 3.2. M - Klinične medicinske discipline
3.03 Nevrobiologija 3.1. M - Temeljne medicinske discipline
3.04 Onkologija 3.2. M - Klinične medicinske discipline
3.05 Reprodukcija človeka   3.2. M - Klinične medicinske discipline
3.06 Srce in ožilje 3.2. M - Klinične medicinske discipline
3.07 Metabolne in hormonske motnje 3.2. M - Klinične medicinske discipline
3.08 Javno zdravstvo (varstvo pri delu) 3.3. M - Proučevanje zdravstva
3.09 Psihiatrija 3.2. M - Klinične medicinske discipline
4 Biotehniške vede
4.01 Gozdarstvo,  lesarstvo in papirništvo
4.01.01 Gozd - gozdarstvo 4.1. A - Kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo in sorodne discipline
4.01.02 Lesarstvo 2.3. T - Druge tehniške discipline
4.01.03 Papirništvo 2.3. T - Druge tehniške discipline
4.02 Živilska produkcija in predelava
4.02.01 Genetika in selekcija 4.1. A - Kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo in sorodne discipline
4.02.02 Prehrana živali 4.1. A - Kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo in sorodne discipline
4.02.03 Etologija in tehnologija v živinoreji 4.1. A - Kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo in sorodne discipline
4.02.04 Predelava animalnih surovin 2.3. T - Druge tehniške discipline
4.03 Rastlinska produkcija in predelava
4.03.01 Kmetijske rastline 4.1. A - Kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo in sorodne discipline
4.03.02 Tla in mikroklima 4.1. A - Kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo in sorodne discipline
4.03.03 Voda, kmetijski prostor, okolje 4.1. A - Kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo in sorodne discipline
4.03.04 Naravovarstveno kmetijstvo 4.1. A - Kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo in sorodne discipline
4.03.05 Fitomedicina 4.1. A - Kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo in sorodne discipline
4.03.06 Kmetijska tehnika 4.1. A - Kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo in sorodne discipline
4.03.07 Tehnologija živil rastlinskega izvora 2.3. T - Druge tehniške discipline
4.03.08 Ekonomika agroživilstva in razvoj podeželja 4.1. A - Kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo in sorodne discipline
4.04 Veterina 4.2. A - Veterina
4.04.01 Morfologija, fiziologija in reprodukcija živali 4.2. A - Veterina
4.04.02 Animalna patologija in epizootiologija 4.2. A - Veterina
4.04.03 Terapija in zdravstveno varstvo živali 4.2. A - Veterina
4.04.04 Zdravstvo živali z vidika očuvanja črede 4.2. A - Veterina
4.04.05 Zdravstveno varstvo živil živalskega izvora 4.2. A - Veterina
4.05 Urejanje krajine  4.1. A - Kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo in sorodne discipline
4.06 Biotehnologija 2.3. T - Druge tehniške discipline
4.06.01 Tehnologija rekombinantne DNA 2.3. T - Druge tehniške discipline
4.06.02 Bioinženirstvo 2.3. T - Druge tehniške discipline
4.06.03 Animalna biotehnologija 2.3. T - Druge tehniške discipline
4.06.04 Mikrobna biotehnologija 2.3. T - Druge tehniške discipline
4.06.05 Rastlinska biotehnologija 2.3. T - Druge tehniške discipline
4.06.06 Zaključni procesi v biotehnologiji 2.3. T - Druge tehniške discipline
5 Družboslovne vede
5.01 Vzgoja in izobraževanje
5.01.01 Pedagogika 5.3. S - Edukacijske vede
5.01.02 Andragogika 5.3. S - Edukacijske vede
5.01.03 Specialna didaktika 5.3. S - Edukacijske vede
5.01.04 Defektologija 5.3. S - Edukacijske vede
5.02 Ekonomija 5.2 S - Ekonomija
5.02.01 Ekonomske vede 5.2. S - Ekonomija
5.02.02 Poslovne vede 5.2. S - Ekonomija
5.03 Sociologija 5.4. S - Druge družbene vede
5.04 Upravne in organizacijske vede 5.4. S - Druge družbene vede
5.04.01 Javna uprava 5.4. S - Druge družbene vede
5.04.02 Javne službe 5.4. S - Druge družbene vede
5.04.03 Management 5.4. S - Druge družbene vede
5.04.04 Logistika 5.4. S - Druge družbene vede
5.05 Pravo 5.4. S - Druge družbene vede
5.06 Politične vede 5.4. S - Druge družbene vede
5.06.01 Politologija 5.4. S - Druge družbene vede
5.06.02 Mednarodni odnosi 5.4. S - Druge družbene vede
5.06.03 Komunikologija 5.4. S - Druge družbene vede
5.06.04 Obramboslovje 5.4. S - Druge družbene vede
5.07 Kriminologija in socialno delo 5.4. S - Druge družbene vede
5.08 Urbanizem 5.4. S - Druge družbene vede
5.09 Psihologija 5.1. Psihologija
5.10 Šport 5.4. S - Druge družbene vede
5.10.01 Kineziologija - pedagoški vidik
(športna vzgoja, trening, motorično učenje)
5.3. S - Edukacijske vede
5.10.02 Kineziologija - medicinski vidik
(ortopedija, fiziatrija, itn.)
3.2. M - Klinične medicinske discipline
5.10.03 Kineziologija - biomehanski, biometrični vidik 2.3. T - Druge tehniške discipline
5.11 Narodno vprašanje Enolična preslikava ni možna (glej (1))
5.11.01 Narodno vprašanje - družboslovni vidik 5.4. S - Druge družbene vede
5.11.02 Narodno vprašanje - humanistični vidik 6.3. H - Druge humanistične discipline
5.12 Arhitektura in oblikovanje
5.12.01 Arhitektura 2.1. T - Gradbeništvo
5.12.02 Oblikovanje (industrijsko, vizualno) 2.3. T - Druge tehniške discipline
5.13 Informacijska znanost in bibliotekarstvo 5.4. S – Druge družbene vede
6 Humanistične vede
6.01 Zgodovinopisje 6.1. H - Zgodovina
6.02 Arheologija 6.1. H - Zgodovina
6.03 Antropologija
6.03.01 Fizična antropologija 1.5. N - Biološke discipline
6.03.02 Socialna in kulturna antropologija 5.4. S - Druge družbene vede
6.04 Etnologija 5.4. S - Druge družbene vede
6.05 Jezikoslovje 5.4. S - Druge družbene vede
6.05.01 Raziskovanje posameznih jezikov 6.2. H - Jeziki in književnost
6.05.02 Teoretično in uporabno jezikoslovje 5.4. S - Druge družbene vede
6.06 Kulturologija 5.4. S - Druge družbene vede
6.07 Literarne vede  6.2. H - Jeziki in književnost
6.08 Muzikologija 6.3. H - Druge humanistične discipline
6.09 Umetnostna zgodovina  6.3. H - Druge humanistične discipline
6.10 Filozofija 6.3. H - Druge humanistične discipline
6.11 Teologija 6.3. H - Druge humanistične discipline
6.12 Geografija
6.12.01 Fizična geografija 1.4. N - Proučevanje zemlje in okolja
6.12.02 Družbena geografija 5.4. S - Druge družbene vede
6.12.03 Historična geografija 6.1. H - Zgodovina
6.12.04 Regionalna geografija 7.0. Druga mnogostranska in interdisciplinarna področja (n.r.d.)
6.12.05 Aplikativna geografija 7.0. Druga mnogostranska in interdisciplinarna področja (n.r.d.)
7 Multidisciplinarno in interdisciplinarno raziskovanje
7.01 Raziskovalni  program  "Narava in civilizacijsko-kulturna podoba slovenskega prostora in človeka skozi čas" (NCKS) Enolična preslikava ni možna (glej (1))
7.02 Multidisciplinarne in interdisciplinarne raziskave (n.r.d.)

 

(1)   Posamično enoto (predmet klasificiranja) razvrstite po ustreznih raziskovalnih področjih iz šifranta MZT in nato izvedite "prevajanje" v področja po Frascatskem priročniku. Disciplinarno kombinirane enote (raziskovalne projekte, raziskovalne skupine, raziskovalce ipd.) razvrstite po prevladajoči disciplini/področju oziroma po ustreznih deležih sodelujočih disciplin/področij, kjer pa teh deležev ni mogoče oceniti, uvrstite enoto v skupino 7.0 ("Druga mnogostranska in interdisciplinarna področja").

Dogovor: Za razvrščanje po prevladujoči disciplini/raziskovalnem področju se odločimo, ko posamezna disciplina/področje v enoti razvrščanja predstavlja 80% in več. Pri razvrščanju po proporcionalnih deležih upoštevamo discipline/področja, ki v enoti razvrščanja zavzemajo vsaj 20%.
n.r.d.   n.r.d. pomeni "ni razvrščeno drugje"