Klasifikacije, šifranti

Področja raziskav in razvoja (FORD)

1 NARAVOSLOVNE VEDE
1.01 Matematika
1.02 Računalništvo in informatika
1.03 Fizika
1.04 Kemija
1.05 Zemlja in okolje
1.06 Biologija
1.07 Druge naravoslovne vede
2 TEHNIŠKE IN TEHNOLOŠKE VEDE
2.01 Gradbeništvo
2.02 Elektrotehnika, elektronika in informacijski inženiring
2.03 Mehanika
2.04 Kemijsko inženirstvo
2.05 Materiali
2.06 Zdravstveni inženiring
2.07 Okoljsko inženirstvo
2.08 Okoljska biotehnologija
2.09 Industrijska biotehnologija
2.10 Nanotehnologija
2.11 Druge tehniške in tehnološke vede
3 MEDICINSKE IN ZDRAVSTVENE VEDE
3.01 Temeljna medicina
3.02 Klinična medicina
3.03 Zdravstvene vede
3.04 Medicinska biotehnologija
3.05 Druge medicinske vede
4 KMETIJSKE VEDE IN VETERINA
4.01 Kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo
4.02 Znanosti o živalih in mlekarstvu
4.03 Veterina
4.04 Kmetijska biotehnologija
4.05 Druge kmetijske vede
5 DRUŽBENE VEDE
5.01 Psihologija in kognitivne znanosti
5.02 Ekonomija in poslovne vede
5.03 Izobraževanje
5.04 Sociologija
5.05 Pravo
5.06 Politične vede
5.07 Ekonomska in družbena geografija
5.08 Mediji in komunikacije
5.09 Druge družbene vede
6 HUMANISTIČNE VEDE
6.01 Zgodovina in arheologija
6.02 Jeziki in književnost
6.03 Filozofija, religija in etika
6.04 Umetnost (umetnost, umetnostna zgodovina, izvajanje umetnosti, glasba)
6.05 Druge humanistične vede

 
Vir: The Measurement of Scientific, Technological and Innovation Activities, Guidelines for Collecting and Reporting Data on Research and Experimental Development, Frascati Manual, OECD, 2015