Publikacije

Predstavitev dosežkov slovenskih znanstvenikov

Publikacije

Predstavitev dosežkov slovenskih znanstvenikov za leto 2011

Člani stalnih strokovnih teles agencije - znanstvenih svetov ved so na podlagi pregleda letnih in zaključnih poročil raziskovalnih projektov ter programov za leto 2011 pripravili predstavitve najpomembnejših dosežkov slovenskih znanstvenikov in znanstvenic in pregled po posameznih področjih v okviru znanstvenih ved za leto 2011.

 • 1 Naravoslovje
  • 1.01 Matematika: pdf (125 KB)
  • 1.02 Fizika: pdf (558 KB)
  • 1.03 Biologija: pdf (402 KB)
  • 1.04 Kemija: pdf (591 KB)
  • 1.05 Biokemija in molekularna biologija: pdf (215 KB)
  • 1.06 Geologija: pdf (156 KB)
  • 1.07 Računalniško intenzivne metode in aplikacije: pdf (104 KB)
  • 1.08 Varstvo okolja: pdf 236 KB)
  • 1.09 Farmacija: pdf (1148 KB)
    
 • 2 Tehnika
  • 2.01 Gradbeništvo: pdf (329KB)
  • 2.02 Kemijsko inženirstvo, Tekstilstvo in usnjarstvo, Komunikacijska tehnologija: pdf (66KB)
  • 2.03 Energetika: pdf (391 KB)
  • 2.04 Materiali: pdf (1021 KB)
  • 2.05 Mehanika: pdf (64 KB)
  • 2.06 Sistemi in kibernetika: pdf (423 KB)
  • 2.07 Računalništvo in informatika: pdf (399 KB)
  • 2.09 Elektronske komponente in tehnologije: pdf (183 KB)
  • 2.10 Proizvodne tehnologije in sistemi: pdf (257 KB)
  • 2.11 Konstruiranje: pdf (142 KB)
  • 2.12 Električne naprave: pdf (166 KB)
  • 2.13 Procesno strojništvo: pdf (65 KB)
  • 2.14 Tekstilstvo in usnjarstvo: pdf (286 KB)
  • 2.15 Meroslovje: pdf (84 KB)
  • 2.17 Geodezija: pdf (248 KB)
  • 2.19 Promet: pdf (129 KB)
  • 2.20 Vodarstvo: pdf (124 KB)
  • 2.21 Tehnološko usmerjena fizika: pdf (448 KB)
    
 • 3 Medicina
  • 3.01 Mikrobiologija in imunologija: pdf (218 KB)
  • 3.02 Stomatologija: pdf (219 KB)
  • 3.03 Nevrobiologija: pdf (394 KB)
  • 3.04 Onkologija: pdf (367 KB)
  • 3.05 Reprodukcija človeka: pdf (100 KB)
  • 3.06 Srce in ožilje: pdf (45 KB)
  • 3.07 Metabolne in hormonske motnje: pdf (150 KB)
  • 3.08 Javno zdravstvo: pdf (68 KB)
  • 3.09 Psihiatrija: pdf (227 KB)
    
 • 4 Biotehnika
  • 4.01 Gozdarstvo, lesarstvo, papirništvo: pdf (268 KB)
  • 4.02 Živalska produkcija in predelava: pdf (110 KB)
  • 4.03 Rastlinska produkcija in predelava: pdf (323 KB)
  • 4.04 Veterina: pdf (412 KB)
  • 4.05 Urejanje krajine: pdf (844 KB)
  • 4.06 Biotehnologija: pdf (556 KB)
    
 • 5 Družboslovje
  • 5.01 Vzgoja in izobraževanje: pdf (153 KB)
  • 5.02 Ekonomija: pdf (117 KB)
  • 5.03 Sociologija: pdf (92 KB)
  • 5.04 Upravne in organizacijske vede: pdf (53 KB)
  • 5.05 Pravo: pdf (178 KB)
  • 5.06 Politične vede: pdf (310 KB)
  • 5.07 Kriminologija in socialno delo: pdf (111 KB)
  • 5.08 Urbanizem: pdf (291 KB)
  • 5.09 Psihologija: pdf (504 KB)
  • 5.10 Šport: pdf (179 KB)
  • 5.11 Narodno vprašanje: pdf (271 KB)
  • 5.12 Arhitektura in oblikovanje: pdf (163 KB)
  • 5.13 Informacijska znanost in bibliotekarstvo: pdf (158 KB)
    
 • 6 Humanistika
  • 6.01 Zgodovinopisje: pdf (191 KB)
  • 6.02 Arheologija: pdf (178 KB)
  • 6.03 Antropologija: pdf (59 KB)
  • 6.04 Etnologija: pdf (409 KB)
  • 6.05 Jezikoslovje: pdf (247 KB)
  • 6.06 Kulturologija: pdf (98 KB)
  • 6.07 Literarne vede: pdf (165 KB)
  • 6.08 Muzikologija: pdf (100 KB)
  • 6.09 Umetnostna zgodovina: pdf (312 KB)
  • 6.10 Filozofija: pdf (81 KB)
  • 6.11 Teologija: pdf (93 KB)
  • 6.12 Geografija: pdf (194 KB)
    
 • 7 Interdisciplinarne raziskave
  • 7 Dosežek 1: pdf (229 KB)
  • 7 Dosežek 2: pdf (109 KB)
  • 7 Dosežek 3: pdf (149 KB)
  • 7 Dosežek 4: pdf (61 KB)
  • 7 Dosežek 5: pdf (120 KB)

Predstavitev dosežkov slovenskih znanstvenikov za leto 2010

Člani stalnih strokovnih teles agencije - znanstvenih svetov ved so na podlagi pregleda zaključnih poročil raziskovalnih projektov in letnih poročil raziskovalnih projektov in programov za leto 2010 pripravili predstavitve najpomembnejših dosežkov slovenskih znanstvenikov in pregled po posameznih področjih v okviru znanstvenih ved za leto 2010.
 

 • 1 Naravoslovje
  • Uvod v predstavitev dosežkov: doc, pdf (36KB,  106KB)
  • 1.01 Matematika: ppt, pdf (2.091KB,  117KB)
  • 1.02 Fizika: ppt, pdf (3.469KB,  443KB)
  • 1.03 Biologija: ppt, pdf (3.260KB,  464KB)
  • 1.04 Kemija: ppt, pdf (1.918KB,  2.026KB)
  • 1.05 Biokemija in molekularna biologija: ppt, pdf (849KB,  151KB)
  • 1.06 Geologija: ppt, pdf (1.839KB,  497KB)
  • 1.07 Računalniško intenzivne metode in aplikacije: ppt, pdf (1.237KB,  1.140KB)
  • 1.08 Varstvo okolja: ppt, pdf (503KB,  232KB)
  • 1.09 Farmacija: ppt, pdf (1.455KB,  579KB)
    
 • 2 Tehnika
  • Uvod v predstavitev dosežkov : doc, pdf (33KB,  80KB)
  • 2.01 Gradbeništvo: ppt, pdf (1.387KB,  266KB)
  • 2.02 2.14 2.22 Kemijsko inženirstvo, Tekstilstvo in usnjarstvo, Komunikacijska tehnologija: ppt, pdf (1.965KB,  903KB)
  • 2.03 Energetika: ppt, pdf (863KB,  110KB)
  • 2.04 Materiali: ppt, pdf (12.969KB,  773KB)
  • 2.05 Mehanika: ppt, pdf (914KB,  179KB)
  • 2.06 Sistemi in kibernetika: ppt, pdf (366KB,  263KB)
  • 2.07 Računalništvo in informatika: ppt, pdf (3.873KB,  727KB)
  • 2.08 Telekomunikacije: ppt, pdf (1.448KB,  235KB)
  • 2.09 Elektronske komponente in tehnologije: ppt, pdf (3.727KB,  428KB)
  • 2.10 Proizvodne tehnologije in sistemi: ppt, pdf (804KB,  128KB)
  • 2.11 Konstruiranje: ppt, pdf (332KB,  139KB)
  • 2.12 Električne naprave: ppt, pdf (701KB,  200KB)
  • 2.13 Procesno strojništvo: ppt, pdf (4.231KB,  321KB)
  • 2.15 Meroslovje: ppt, pdf (1.314KB,  416KB)
  • 2.16 Rudarstvo: ppt, pdf (1.374KB,  143KB)
  • 2.17 Geodezija: ppt, pdf (752KB,  196KB)
  • 2.19 Promet: ppt, pdf (710KB,  188KB)
  • 2.20 Vodarstvo: ppt, pdf (2.593KB,  266KB)
  • 2.21 Tehnološko usmerjena fizika: ppt, pdf (349KB,  135KB)
    
 • 3 Medicina
  • Uvod v predstavitev dosežkov: doc, pdf (31KB,  88KB)
  • 3.01 Mikrobiologija in imunologija: ppt, pdf (495KB,  809KB)
  • 3.02 Stomatologija: ppt, pdf (2.651KB,  256KB)
  • 3.03 Nevrobiologija: ppt, pdf (1.487KB,  351KB)
  • 3.04 Onkologija: ppt, pdf (492KB,  336KB)
  • 3.05 Reprodukcija človeka: ppt, pdf (340KB,  95KB)
  • 3.06 Srce in ožilje: ppt, pdf (392KB,  121KB)
  • 3.07 Metabolne in hormonske motnje: ppt, pdf (253KB,  139KB)
  • 3.08 Javno zdravstvo: ppt, pdf (1.013KB,  240KB)
  • 3.09 Psihiatrija: ppt, pdf (999KB,  262KB)
    
 • 4 Biotehnika
  • Uvod v predstavitev dosežkov: pdf, doc (262KB,  30KB)
  • 4.01 Gozdarstvo, lesarstvo, papirništvo: ppt, pdf (748KB,  189KB)
  • 4.02 Živalska produkcija in predelava: ppt, pdf (1.652KB,  419KB)
  • 4.03 Rastlinska produkcija in predelava: ppt, pdf (2.123KB,  1.799KB)
  • 4.04 Veterina: ppt, pdf (775KB,  132KB)
  • 4.05 Urejanje krajine: ppt, pdf (5.766KB,  219KB)
  • 4.06 Biotehnologija: ppt, pdf (2.739KB,  1.026KB)
    
 • 5 Družboslovje
  • Uvod v predstavitev dosežkov: doc, pdf (43KB,  137KB)
  • 5.01 Vzgoja in izobraževanje: ppt, pdf (361KB,  184KB)
  • 5.02 Ekonomija: ppt, pdf (620KB,  211KB)
  • 5.03 Sociologija: ppt, pdf (259KB,  184KB)
  • 5.04 Upravne in organizacijske vede: ppt, pdf (364KB,  222KB)
  • 5.05 Pravo: ppt, pdf (476KB,  255KB)
  • 5.06 Politične vede: ppt, pdf (1.699KB,  532KB)
  • 5.07 Kriminologija in socialno delo: ppt, pdf (440KB,  255KB)
  • 5.08 Urbanizem: ppt, pdf (1.120KB,  355KB)
  • 5.09 Psihologija: ppt, pdf (3.256KB,  172KB)
  • 5.10 Šport: ppt, pdf (282KB,  152KB)
  • 5.11 Narodno vprašanje: ppt, pdf (897KB,  902KB)
  • 5.12 Arhitektura in oblikovanje: ppt, pdf (353KB,  129KB)
  • 5.13 Informacijska znanost in bibliotekarstvo: ppt, pdf (175KB,  80KB)
    
 • 6 Humanistika
  • Uvod v predstavitev dosežkov: doc, pdf (80KB,  83KB)
  • 6.01 Zgodovinopisje: ppt, pdf (968KB,  557KB)
  • 6.02 Arheologija: ppt, pdf (6.578KB,  494KB)
  • 6.03 Antropologija: ppt, pdf (633KB,  268KB)
  • 6.04 Etnologija: ppt, pdf (472KB,  241KB)
  • 6.05 Jezikoslovje: ppt, pdf (3.081KB,  324KB)
  • 6.06 Kulturologija: ppt, pdf (175KB,  71KB)
  • 6.07 Literarne vede: ppt, pdf (206KB,  149KB)
  • 6.08 Muzikologija: ppt, pdf (1.046KB,  398KB)
  • 6.09 Umetnostna zgodovina: ppt, pdf (6.613KB,  214KB)
  • 6.10 Filozofija: ppt, pdf (570KB,  147KB)
  • 6.11 Teologija: ppt, pdf (470KB,  236KB)
  • 6.12 Geografija: ppt, pdf (8.611KB,  352KB)
    
 • 7 Interdisciplinarne raziskave
  • Uvod v predstavitev dosežkov: doc, pdf (30KB,  53KB)
  • 7 Dosežek 1: ppt, pdf (292KB,  254KB)
  • 7 Dosežek 2: ppt, pdf (401KB,  128KB)
  • 7 Dosežek 3: ppt, pdf (1.608KB,  88KB)
  • 7 Dosežek 4: ppt, pdf (173KB,  130KB)
  • 7 Dosežek 5: ppt, pdf (706KB,  277KB)
  • 7 Dosežek 6: ppt, pdf (1.923KB,  205KB)