Raziskovalni projekti

Rezultati razpisov in pozivov

Rezultati Javnega razpisa za povračilo stroškov znanstvenih objav v zlatem odprtem dostopu (za leto 2021)

Predmet javnega razpisa je povračilo stroškov znanstvenih objav, ki so bile objavljene v zlatem odprtem dostopu in je bilo plačilo teh stroškov (stroški APC) izvedeno med 2. 9. 2020 in 1. 9. 2021. Znanstvene objave so morale biti v skladu s Pravilnikom o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti razvrščene vsaj v kategoriji A'.

Javni razpis je v skladu z Nacionalno strategijo odprtega dostopa do znanstvenih objav in raziskovalnih podatkov v Sloveniji 2015–2020 ter omogoča približevanje načelom Načrta S (ang. Plan S) zavezništva agencij za financiranje raziskovalne dejavnosti in Evropske komisije (Koalicija S, ang. Coalition S).

Odobrene so bile prijave, ki so bile formalno popolne in so izpolnjevale vse razpisne pogoje, ob upoštevanju določila razpisa, da se vrednost povračila za posamezno objavo proporcionalno zniža glede na razpisana sredstva in vrednosti vseh prejetih prijav v primeru, ko je vsota zneskov vseh prijav višja od razpisanih sredstev javnega razpisa.

 

Priloga: 

  • Seznam odobrenih prijav na Javnem razpisu za povračilo stroškov znanstvenih objav v zlatem odprtem dostopu (za leto 2021):