Shema (so)financiranja po principu vodilne agencije (Lead Agency)

Rezultati razpisov in pozivov

Rezultati Javnega razpisa za sofinanciranje slovenskega dela dvostranskih ali tristranskih skupnih raziskovalnih projektov Weave, kjer HRZZ (Hrvatska zaklada za znanost) (Uradni list RS, št. 81/22 z dne 10. 6. 2022)

Javna agencija za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: ARIS) je v okviru Javnega razpisa za sofinanciranje slovenskega dela dvostranskih ali tristranskih skupnih raziskovalnih projektov Weave, kjer HRZZ (Hrvatska zaklada za znanost) deluje v vlogi vodilne agencije prejela oseminpetdeset prijav. Dvainpetdeset prijav je bilo formalno popolnih in so izpolnjevale razpisne pogoje tako pri ARIS kot pri HRZZ in so se tudi uvrstile v ocenjevalni postopek, ki ga je izvedla vodilna agencija HRZZ. V (so)financiranje je bilo sprejetih šest prijav.


Priloga:

  • Rezultati javnega razpisa: