Shema (so)financiranja po principu vodilne agencije (Lead Agency)

Rezultati razpisov in pozivov

Rezultati prijav za (so)financiranje slovenskega dela raziskovalnih projektov Weave, kjer FWO deluje v vlogi vodilne agencije (2023)

Javna agencija za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: ARIS) je v okviru prijav za (so)financiranje slovenskega dela raziskovalnih projektov Weave, kjer Flamska fundacija za raziskave (The Research Foundation – Flanders, FWO) deluje v vlogi vodilne agencije, prejela 21 prijav. Vseh 21 prijav je bilo formalno popolnih tako pri ARIS kot pri FWO in so se tudi uvrstile v ocenjevalni postopek, ki ga je izvedla vodilna agencija FWO. Za (so)financiranje slovenskega dela raziskovalnega projekta Weave, kjer FWO deluje v vlogi vodilne agencije, sta bili izbrani dve (2) prijavi.

 

Priloga:

  • Rezultati javnega razpisa: