Shema (so)financiranja po principu vodilne agencije (Lead Agency)

Rezultati razpisov in pozivov

Rezultati Javnega razpisa za sofinanciranje slovenskega dela dvostranskih ali tristranskih skupnih raziskovalnih projektov Weave, kjer FWO (The Research Foundation – Flanders, FWO) deluje v vlogi vodilne agencije – december 2022

Na podlagi sklepa agencije o izboru prijav, št. 5100-20/2021-80 z dne 8. 12. 2022, in v zvezi z Javnim razpisom za sofinanciranje slovenskega dela dvostranskih ali tristranskih skupnih raziskovalnih projektov Weave, kjer FWO (The Research Foundation – Flanders, FWO) deluje v vlogi vodilne agencije , št. 5100-20/2021-1, objavljenim v Uradnem listu RS, št. 9/2022, dne 21. 1. 2022, je bil v sofinanciranje sprejet en (1) raziskovalni projekt.

 

  • Odobrena prijava: