Shema (so)financiranja po principu vodilne agencije (Lead Agency)

Rezultati razpisov in pozivov

Rezultati Javnega razpisa za sofinanciranje slovenskega dela skupnih madžarsko slovenskih projektov kjer NKFIH (National Research, Development and Innovation Office) deluje v vlogi vodilne agencije za leto 2018

Na Javni razpis za sofinanciranje slovenskega dela skupnih madžarsko slovenskih projektov kjer NKFIH (National Research, Development and Innovation Office) deluje v vlogi vodilne agencije (Lead agency), št. 5100-1/2018-1z dne 19. 1. 2018, je v prispelo 18 prijav slovenskih raziskovalcev, ki so z madžarskim partnerjem prijavili skupni madžarsko-slovenski projekt. Dne 27. 9. 2018 je NKFIH obvestil agencijo, da je recenzentski postopek zaključen in da je NKFIH potrdil sofinanciranje madžarskih sklopov treh madžarsko-slovenskih projektov. Znanstveni svet agencije je obravnaval predlog NKFIH o sofinanciranju treh madžarsko-slovenskih projektov in ga potrdil na redni seji dne 22. 10. 2018. Na teh podlagah je agencija v sofinanciranje sprejela slovenske dele treh madžarsko-slovenskih projektov.

 

  • Odobrene prijave: