COST

Rezultati razpisov in pozivov

Rezultati Javnega razpisa za izplačilo enkratnega finančnega prispevka k stroškom priprave in prijave projektov okvirnega programa za raziskave in inovacije EU, Obzorje Evropa (za obdobje od 1. 6. 2023 do 30. 11. 2023) – september 2023

Na podlagi sklepa o predlogu sklepa o izboru prijav na Javni razpis za izplačilo enkratnega finančnega prispevka k stroškom priprave in prijave projektov okvirnega programa za raziskave in inovacije EU, Obzorje Evropa (za obdobje od 1. 6. 2023 do 30. 11. 2023) (v nadaljevanju: javni razpis), ki ga je sprejel Znanstveni svet Javne agencije za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost RS (v nadaljevanju: agencija), je v. d. direktorja agencije sprejela sklepe o izboru prijav na javni razpis, da se v (so)financiranje izbere 81 prijav.
 

Tabela odobrenih prijav: